Graphic album

This graphic album contains 32 A5 size graphical prints (zincographies) of various graphics of Sandor Zicherman. All of the graphics in the album are from the 1990-s and are mostly nudes. 

This graphical album was printed in 2004 in a total of 250 copies. Out of these 250 copies 100 copies were manually numbered and signed by the artist himself. 

“Zicherman Sándor grafikai mappájanak lapjait nézegetve szinte teljes művészeti tevékenységének keresztmetszetét tanulmányozhatjuk. E grafikák fehéren feketével és annak tónusaival éppoly gazdagok és sok-rétűek, mint a művész munkásságának egésze. Festői világa más a kezdeteinél több forrásból táplálkozott, aminek talán részben a személyes sorsa is magyarázatot ad. Beregszászon nőtt föl, s e városnév önmagában sokat mond mindenkinek, aki a XX. század közép-európai történelmét ismeri. Nem is kell ezt fölidézni, elég megnézni Zicherman két festményét megnézni, amely e város egy kis részletét ábrázolja. Az 1962-ben készült Utca Beregszászon című képen szinte bizonyos, hogy ugyanazt a helyszínt látjuk, mint az 1964. évi A mi utcánk Beregszászon címűn. Igaz, éppen ellenkező irányba nézünk. A korábbi kép finom, bársonyos, plan air-szerű realizmussal készült (hiszen légvonalban Nagybánya innen talán 100 kilométernyire sincsen). A Nap melegen süt, az árnyékokban színgazdag ellenfényeket, megtöréseket látunk. A másik kép nem csak abban különbözik, hogy fordított állású. A perspektíva itt nem realisztikus, hanem művi szerkesztésű, axonometrikus. A fák törzse is hengerszerű, és jóval vastagabb az előzőhöz képest, mintha nem csak két év telt volna el; a lombok is gömbszerűen sematizáltak. E kép színvilága éppoly gazdag, mint a korábbié, de ezek a színek valószerűtlenül villognak, vibrálnak. A magyarázat a különbözőségre az is lehet, hogy az 1964. évben a festmény emlékkép, de tudatosan az, mintha a festő valahogyan idealizálni, fölmagasztosítani akarná gyermekkora utcáját. Nem tudom, nem kérdeztem, de azt látom, hogy az egyik impresszionisztikus, a másik meg annak szinte mindenben tagadása. Zicherman Sándor művészi életútja is megadja erre a magyarázatot: intim festményeket és monumentális, közösségi műveket egyaránt készített, olykor éppen egyikkel készülve a másikra, olykor monumentálisan is intimitást szándékolva és fordítva. Óhatatlanul másképpen festi azt a képet, amelyiken éppen csak azt akarja megmutatni, ami éppen van, mint azt, amelyikkel térben és időben tovább akarja nézőjét vezetni a felszíni látványnál.

A gondolkodásmódnak ez a többrétűsége a grafikákon is tettenérhető. Az egyszerű vonalrajz, amelyiken az akt összefogja a drapériát a csípője előtt, és közben csodálkozva ránk néz, első megközelítésben csupán egyszerű krokinak látszik. Az is, a művész saját örömére készült rajz, megragadva egyetlen pillanatot a szó legnemesebben impresszionista értelmében. Amiben több az egyszerű krokinál, az a nő arca, amely, a szemek találkozásával, összeköti az egykor volt pillanatot a mostanival. A szemben ülő modell is efféle pillanat-rögzítés, a vonalak vibráló dinamikája mozgást is érzékeltet.

A cigarettázó akt már szerkesztettebb módon jelenik meg. A mozdulat keresetlen, esetleges, az anatómiai megformálás azonban nagyon is tudatos. A fekete kréta porózus tónusai szépen rajzolják a kar, a combok, a mellek és a has kerekded plasztikáját.

A kezét összefogó akt megrajzolásánál kevésbé törekedett naturális formák rögzítésére Zicherman Sándor. Ez a grafika kissé sík-dekoratív hatású. A törzs, a karok, a csípő és a combok elrendezése mintha az egyiptomi művészet kánonját, a legnagyobb felületek törvényét követné. Éppen azért, hogy ne csapódjon rá az „egyiptomi csapda”, a művész a fej megrajzolásánál kilép a legnagyobb felületek törvényéből, szembe fordítva azt, a lefelé irányuló tekintettel teret is kanyarítva a figura köré.

Két másik grafikája, az álló és a hátradőlő torzó, látszólagos egyszerűségük ellenére nagyon gondosan komponáltak. A plasztikai alakítás a kései kubistákra, például Fernand Léger festésmódjára emlékeztet; a megrajzolás módja szinte monumentális, mintha Óriási szobrok gondolati vázlata lenne. A mozdulat keresetlen egyszerűsége viszont az École de Paris festőit, Chaim Soutine és Amadeo Modigliani elegáns aktjainak intimitását idézik. E rajzok igazi erejét azonban az adja, ami bennük Zicherman saját leleménye: hogy hol és hogyan vannak abbahagyva, rábízva a gondolat befejezését a nézőre.

Az önök kezében lévő grafikák csak néhány évet ölelnek föl a 90-es évekből, mégis elmondható, hogy bár kicsiny, de szinte teljes metszetet nyújtanak Zicherman Sándor művészi tevékenységéről és munkamódszeréről: látjuk az éppen elkapott, megragadott látványt, majd azt, ahogy ebből a művész a redukció, az elvonatkoztatás és az elhagyás segítségével a maradandó lényeget állítja elénk.”

Pogány Gábor, művészettörténész