Zicherman-kiállítás Munkácson

Forrás: Karpatinfo.net, 2007.11.15

A Munkács központjában (a CUM-mal- szemben) található városi kiállítóteremben az elmúlt héten egy olyan Ungváron született világpolgár festőművésznek a jubileumi kiállítására került sor, aki a világ bármely szegletében is tartózkodik éppen, mindig és mindenhol kárpátaljainak – magyarnak, zsidónak, ruszinnak, orosznak – vallja magát. Mert itt született, ide kötik a gyökerek. Még akkor is e vidék szülöttjeként mutatkozik be mindenhol, ha a sors fintoraként már befutott művészként sem fogadták idehaza tárt karokkal

Hogy többre hivatott, mint amennyire egykoron itt, a Kárpátok lábánál tartották, azt a most kiállított művei is bizonyítják. Festményeiben – mint ahogy a katalógusában Ny. Ny. Alekszandrov fogalmaz – a sors kegyelméből a magyar eredet expresszivitása, a leningrádi akadémia, a Kelet élénk sokszínűsége és az ukrán művészet dallamossága fonódtak össze Zicherman Sándor a művészetében . „Ő a drámai kísérlet festője… a jövő művésze” – olvassuk ugyanott.” A szépséget a borotva éléhez hasonlítjuk. Zicherman műveiben mindig fizikailag érezni ezt a borotvaélenjárást, az ellentétes dolgok egyesítését. Ő ebben mélységesen dialektikus…. Tárházai tele vannak formai kutatásának eredményeivel… Energikus és impulzív múzsája elegyíti minden idők minden stílusát a művész sajátos, egyéni felfogásának olvasztótengelyében. Ez az egyszerű módszer minden láthatót drámává alakít át: a szín, az egyenes visszatükrözés drámájává… Az általa ábrázolt dolgok allegorikus megszemélyesítése mindenütt más. A hegyeket, a fákat, a bánatos, sötét út fölötti teret a fény energikus szobrásza formálta, a festő szivárványba merítette, megolvad és folyik az építészet, ismeretlen dallammal függ a gyümölcs, dinamikus, színes magként lüktetnek a szigorú korsók.

Zicherman Sándor művészetében egyetlen mesterségesen megszerkesztett témát sem lehet találni. Ő mindig a természetből meríti témáit, és sokrétű megoldásainak virtuóz gazdagsága szintén ebből a forrásból fakad… eredeti emberi természetességgel csodálkozik rá az egyszerű, mindennapi dolgokra…”

A művész jubileumi kiállításának megnyitóján Lengyel Zoltán, a Munkácsi Városi Tanács titkára, Imre József, a Beregszászi Városi Tanács sport és ifjúsági osztályának vezetője köszöntötte a művészt. Nagyra értékelte Zicherman Sándor művészetét Kopriva Attila művészettörténész, a Kárpátaljai Művészeti Főiskola festészeti tanszékének vezetője. A megnyitóra a munkácsiak mellett eljöttek a művész ungvári és beregszászi barátai, ismerősei, tisztelői is.

M. E.